Многобройните клубове за възрастни в Италия разполагат с едни от най-добрите незабавни и добре платени възможности за работа, които „Glemsy“ предлага.
Работата се състои в разговаряне, танцуване и социализиране с клиенти на клубовете за възрастни в рамките на помещенията единствено и само при условия на взаимно уважение и благоприличие.
При този вид работа каквито и да било сексуални взаимоотношения между танцьорките и клиентите на клуба са категорично изключени.
Изискванията на „Glemsy“ за тази позиция са: представителна външност, приветливост и склонност към общуване.
Работното време е приблизително от 22:00 ч. до 5:00 ч. шест дни в седмицата с възможност за смяна на клубове веднъж месечно и за работа през летния сезон в близост до морското крайбрежие.
Извън това работно време танцьорките нямат абсолютно никакви ангажименти. 
Тази позиция включва настаняване в апартаменти, които са изключително на разположение на жените.
Гарантираният месечен доход е около 2 000,00 евро чисто.
„Glemsy“ плаща самолетния билет предварително, за да спомогне за установяването на работни взаимоотношения с клуба за възрастни.
След това „Glemsy“ ще удържи разходите за самолетния билет при плащането на първата заплата.